top of page

Çalışma İzni Nedir?

Bu içerikte sizlere çalışma izninin hangi durumlarda gerekli olduğunu veya olmadığını anlatmaya çalışacak ve çalışma izni alabilmek için şartlara değineceğiz.

Çalışma İzninin Tanımı Nedir?


Çalışma İzni, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan yabancıların yasa dışı çalışmalarını önler ve çalışanların güvenli bir ortamda çalışmasını sağlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen çalışma izni zorunludur.Çalışma İznini Kimler Alabilir?


Çalışma izni almak isteyen bir yabancı en az altı aylık bir Oturma İzni almalıdır. Oturma iznin kabulünden sonra çalışma iznine başvurabilir. Altı aydan az oturma izni sahibi olan şahıslar çalışma iznine başvuramaz. Yurt dışında bulunan T.C. temsilcilerinden yapılan çalışma izni başvurularında oturma izni şartı aranmaz.


Neden Çalışma İzni Alınır?


Türkiye'de çalışmak amacı ile bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar, 4817 sayılı yabancılar "Çalışma İzni" hakkındaki kanun gereği yabancılar "Çalışma İzni" almak zorundadır. Türkiye'de çalışma izni T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenir ve denetlenir. Çalışma İzni almadan Türkiye'de çalışmak suç teşkil eder ve yakalandığı takdirde bir takım "Sınırdışı" edilme gibi yaptırımlara maruz kalınır.Çalışma İzni Nasıl Alınır?


Vural Danışmanlık olarak çalışma izni almaktayız. Bizi aramanız takdirde sizlere gerekli belgeleri ve daha da derin şartları size açıklayabiliriz. Gerekli belgeleri vermeniz ve danışmanlık ücretini ödemeniz durumunda bizler çalışma izninizi sonuna kadar takip ediyoruz. Çalışma izni en az 10, en fazla 30 gün içerisinde sonuçlanır. Bakanlığımızın uygun görmesi durumunda sizlere haber veriyoruz.


Çalışma İzni verilmesinde ;

İş piyasasındaki durum,

İstihdama ilişkin sektörel,

Yabancının eğitim durumu,

Yabancının güvenlik soruşturması,

İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,

Yabancı personelin mensup olduğu ülke,

Çalışacağı iş yerinin ulusal ekonomiye katkısı ve benzeri,

Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri,

Çalışma hayatındaki gelişmeler, coğrafi ve ekonomik konjonktür,

Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,


gibi etkenler Bakanlık uzmanlarınca değerlendirmeye alınarak son karar verilir.Çalışma İzni Alınabilmesi İçin Gerekli Kriterler

1- Çalışma izni talep edilen iş yerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.


2- İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.


3- Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.


4- İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.


5- İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre,başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

A- Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

B- Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

C- Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar asgari ücretin 3 katı,

D- Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.

E- Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.


6- Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.


7- Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.


8- Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinindeğerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.


9- İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.


10- Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.Vural Danışmanlık'ı Arayabilirsiniz.


Telefon Numaralarımız:

0532 137 59 49

0212 283 80 87

431 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page