top of page

Oturma İzni Nedir?

Bu makalemizde Oturma İznini sizlere açıklamaya ve kafanızın karıştığı yerleri açıklamaya çalışacağız.


Oturma İzninin Tanımı Nedir?


Oturma İzni, çeşitli nedenlerle Türkiye'ye yerleşmeye karar vermiş yabancıların almasının zorunlu olduğu ikamet tezkeresinin diğer adıdır, Türkiye'de kısa dönem, öğrenci, aile, uzun dönem ve insani ikamet izni çeşitleri vardır. Her birinde şartlar çok farklıdır.


6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca altı çeşit İkamet İzin çeşidi bulunmaktadır.


- Aile Oturma İzni

- İnsani Oturma İzni

- Öğrenci Oturma İzni

- Kısa Dönem Oturma İzni

- Uzun Dönem Oturma İzni

- İnsan Ticareti Mağduru Oturma İzni


Tüm değişik kategorilerdeki ikamet izni çeşitlerinin değişik başvuru şart ve koşulları ile değişik gereklilliklerinin olduğunu lütfen unutmayınız. İkamet izni başvuruları eksik belge ve beyanlar doğrultusunda reddedileceği gibi, bazı oturma izni çeşitlerine başvuruda bulunabilmek için, başvuru sahibinin uygun vize ile ülkeye giriş yapmış olması şartı aranmaktadır.

Sayfamızda yer alan bilgilerin tamamı bilgilendirme amaçlıdır. Her ne kadar güncellikleri ve doğrulukluları açısından azami özen gösterilmiş olsa dahi, bu konuda herhangi bir garanti verilmemiştir. Konu ile ilgili en güncel bilgiyi size en yakın İl Göç İdaresi Müdürlüğünden veya goc.gov.tr internet sitesinden edinebilirsiniz.


 


Aile Oturma İzni (Türk Vatandaşı ile Evli Yabancıların Oturma İzni)


Bu izni alabilecek yabancının aile statüsünde olması amaçlanmıştır. Aile ikamet izni ilgili kanunun “destekleyici” sıfatını verdiği kişiye bağlı olarak kazanılmaktadır. Bu izin destekleyicinin yabancı eşi ve çocukları için alınabileceği gibi, destekleyicinin eşine bağlı ama kendisinden olmayan çocukları için de alınabilmektedir.


Kanuna göre, yabancıların aile ikamet izninden faydalanabilmeleri imkanı geniş tutulmuştur. Aile ikamet iznine başvuracak yabancının destekleyicisi durumunda olan kişinin, Türkiye’de ikamet izinlerinden birine sahip bir yabancı olması esasen yeterlidir. Bu durumda destekleyici durumunda olan kişinin, en azından kısa dönem ikamet izni sahibi olması yeterli olacaktır.


Türkiye’de ikamet izni sahibi yabancıların ailesi bu izni alabileceği gibi Türk vatandaşlarının, mültecilerin veya ikincil koruma statüsü sahibi olan yabancıların aileleri de bu izni alabilmektedir. Diğer bir ifadeyle aile ikamet izninin alınmasında destekleyici, Türkiye’de ikamet izni sahibi veya mülteci ya da ikincil koruma statüsündeki bir yabancı olabilir. Kanun gereği bu kişi bir Türk vatandaşı da olabilir.


Aile ikamet izni her başvuruda en fazla iki seneliğine verilmektedir. Birden fazla eş ile evlilik durumunda yalnızca bir eş için Aile İkamet İzni başvurusunda bulunulabilmektedir. Fakat diğer eşlerden olan çocuklar için Aile İkamet İzni düzenlenebilir. Diğer taraftan evli çiftlerin her ikisininde 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Çocukların Aile İkamet izni başvurularında Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakatı gerekmektedir. Aile ikamet izni sahibi çocukların on sekiz yaşına kadar ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim almaları için ayrıca öğrenci ikametine sahip olmaları gerekmemektedir.


Aile ikamet izni sahibi çocuklardan en az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalarak on sekiz yaşını tamamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilirler. Türk vatandaşıyla evli yabancılar boşanmaları halinde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni başvurunda bulunabilirler. Fakat yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık süre şartı aranmamaktadır.


 

Öğrenci Oturma İzni


Yabancı öğrenci statüsünde öğrenci ikamet iznine başvuracak yabancıların, Türkiye’ye Türk Konsolosluklarından alınmış öğrenim/eğitim vizesi ile giriş yapmaları gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin, Türkiye’ye gelişlerini müteakip bir ay içerisinde Öğrenci İkamet İznine başvurmaları gerekmektedir.

Üniversitelere kayıt yaptıran yabancı öğrenciler eğitim süresinin tamamını kapsayacak şekilde öğrenci ikamet izni alabilmektedirler. İlk ve Orta öğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler de, her başvurularında en fazla bir sene olmak üzere öğrenci ikamet izni başvurusu yapabilirler. Öğrenci İkamet İzni süresi, ikamet İzni Başvurusu yapan Yabancı Öğrencinin öğrenim süresinden çok olamamaktadır. Öğrenci İkamet İzni sahibi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri doğrudan çalışma izni alarak çalışabilmektedir(6735 Sayılı kanun) Ön Lisans programlarına kayıt yaptıran yabancı öğrenciler haftada 24 saati geçmeyecek şekilde çalışma izni alarak çalışabilmektedir.


 

Kısa Dönem Oturma İzni


Aşağıda belirtilen geliş amaçlarına göre uygun konaklama koşullarına sahip olan yabancılar Kısa Dönem İkamet İzni’ne başvuru yapabilmektedirler. Yabancı başvuru sahiplerinin, talep edilen ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ek olarak gerekli görülmesi halinde, yabancıya ait sabıka kaydı gibi belgeler talep edilebilmektedir.


- Turizm amaçlı kalacaklar,

- Ticari bağlantı veya iş kuracaklar,

- Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar,

- Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

- Eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler,

- Türkiye’ye araştırma amacıyla gelecekler,

- Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar,

- Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler,

- Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

- Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler,

- Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde,

- Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler

- Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler


 

Uzun Dönem Oturma İzni

Geçerli bir ikamet izni ile Türkiye’de kesintisiz ve yasal olarak en az sekiz yıl kalmış olan yabancılar Uzun dönem ikamet iznine hak kazanabilirler. Fakat ülkemizde mülteci, şartlı mülteci statüsünde bulunanlar ile, insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma altında bulunan yabancılar uzun dönem ikamet iznine başvuruda bulunamazlar. Ek olarak uzun dönem ikamet izni başvurusunda bulunabilmek için aşağıda belirtilen koşulların karşılanması gerekmektedir.

- Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak

- Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak

- Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

- Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak


Vural Danışmanlık'ı Arayarak Danışmanlık Hizmeti Alabilirsiniz

İletişim:

0532 137 59 49

0212 283 80 87


506 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page